Sierpień, 16

KINDER Joy of moving a edukacja

Program KINDER Joy of moving w swoich założeniach odpowiada na dwa cele na rzecz zrównoważonego rozwoju, jakie w ramach „Agenda 2030” zostały opracowane przez United Nations. Promując aktywny styl życia wśród najmłodszych oraz ich rodzin na całym świecie, mówimy o celu 3, czyli DOBRYM ZDROWU I JAKOŚĆ ŻYCIA, natomiast kiedy nasze działania koncentrują się upowszechnianiu oraz szeroko rozumianej edukacji sportowej, z całą pewnością możemy odnieść się również do celu 4 Agendy 2030, czyli do DOBREJ JAKOŚCI EDUKACJI.  

W Polsce od stycznia 2020 roku program KINDER Joy of moving jest partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wspólnie podejmowane działania odnoszą się oczywiście do aktywizacji ruchowej najmłodszych, ale również do ich edukacji. I tak w 2020 roku został opracowany wyjątkowy w skali Europy zestaw edukacyjny „Co lubię? Sport lubię!” dedykowany dla nauczycieli i rodziców uczniów szkół podstawowych oraz wydana została nowa edycja książki „Błyszczący Sterowiec. Pierre de Coubertin – o sporcie i olimpizmie”. Pracując nad wymienionymi materiałami PKOl oraz KIDNER Joy o moving wierzyli, iż dzięki całkowicie bezpłatnemu dostępowi do wymienionych opracowań każda ze szkół w Polsce będzie mogła przybliżyć uczniom idee olimpizmu oraz uniwersale wartości sportu w ciekawy i angażujący sposób!  

Zestaw edukacyjny  „Co lubię? Sport lubię!” to cztery uzupełniające się elementy składowe:

  • Olimpijskie Plansze Edukacyjne – to set 14 bogato ilustrowanych plakatów opisujących prostym językiem kluczowe tematy związane z historią igrzysk olimpijskich, prezentacją postaci Pierre de Coubertin, symboli olimpijskich, powiązań sportu ze sztuką.
  • Niezbędnik olimpijski – specjalnie dla nauczycieli opracowaliśmy podręcznik, który zwiera przykłady na ciekawe i angażujące przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na każdy z 14 tematów prezentowanych na planszach olimpijskich.
  • Olimpijskie memory w formacie XXL – gra typu memory nie tylko pozwala na szybsze zapamiętywanie najważniejszych informacji z prowadzanych lekcji, ale też sprawia, że nauka przez zabawę staje się pozytywnym doświadczeniem dla najmłodszych.
  • Książka „Zjednoczeni w marzeniach. 14 historii na medal” – to wyjątkowa publikacja, na którą skała się aż 14 wywiadów z polskimi złotymi olimpijczykami. Każdy wywiad to inna historia, która pokazuje czego uczy sport i jak ważny jest ruch w życiu każdego z nas! 

Warto podkreślić, iż opisany zestaw edukacyjny przygotowany został zarówno w wersji „papierowej” oraz online!

 „Błyszczący Sterowiec. Pierre de Coubertin – o sporcie i olimpizmie” – książka czytelnika w każdym wieku

Kolejnym działaniem na rzecz upowszedniania wiedzy oraz wartości związanych ze sportem, było wydanie nowej edycji książki „Błyszczący Sterowiec. Pierre de Coubertin – o sporcie i olimpizmie”. Jak można wnioskować z tytułu publikacji, odnosi się ona do postaci twórcy nowożytnych igrzysk olimpijskich, francuskiego barona Pierre de Coubertin oraz do jego jakże cennych spostrzeżeń dotyczących wagi sportu w życiu każdego z nas, ale i całego społeczeństwa. Czytając kolejne rozdziały książki odkrywamy piękno sportu w jego najlepszym wydaniu, poznajemy uniwersalne wartości, które nie tylko sprawdzają się podczas zawodów, ale i w życiu codziennym. Pomimo, iż oprawa graficzna książki może sugerować nam, iż jest ona dedykowana najmłodszym, to tak naprawę jest to publikacja dla każdego! 

Zachęcamy do pobrania książki w wersji polskiej lub angielskiej!

Pobierz:

„Błyszczący Sterowiec. Pierre de Coubertin – o sporcie i olimpizmie”

https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/2020/10/BlyszczacySterowiec-Interakt-PL-201007.pdf

Gleaming Airship. Pierre de Coubertin on Sport and Olympism”

https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/2020/10/BlyszczacySterowiec-Interakt-EN-201007_.pdf

„Zjednoczeni w marzeniach. 14 historii na medal” z zestawu „Co lubię? Sport lubię!”

https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zjednoczeni_w_marzeniach_14_historii_na_medal_online.pdf